Vanuit de redactie: ‘Een kortebaan van maximaal drie uur’

13 september 2021 15:56

De kortebaansport moet, met behoud van tradities, met de tijd mee. Veranderingen zijn daarvoor noodzakelijk. Dit gaat nooit vanzelf en altijd van onderaf. De redactie van Kortebaandraverijen.nl heeft de rol van verslaggeving en promotie, maar wanneer wij dat noodzakelijk vinden, zijn wij bereid het voortouw te nemen. Enkele jaren na het stoppen van de column ‘Fan van Jan’ is het gemis voelbaar. Daarom beginnen wij met een nieuwe rubriek ‘Vanuit de redactie’.

Het is nog niet te overzien hoe groot de klap is die het coronavirus de kortebaansport heeft toegediend. In 2020 waren er niet meer dan twee alternatieve kortebanen op Duindigt. Dit jaar zijn er alleen dito kortebanen geweest op Duindigt en Emmeloord. Twee heel goede locaties voor een kortebaan en toch als zodanig, op enkele uitzonderingen na, niet eerder daarvoor gebruikt.

Waarschijnlijk zegt dit alles over de rol die de kortebaan door de jaren heen heeft gespeeld in de drafsport. De kortebaan is alleen leuk als evenement tijdens een plaatselijk jaarlijks feest. In het betreffende dorp vaak mateloos populair, maar daarbuiten niet of nauwelijks serieus genomen.

Het kan ook alleen om de sport gaan

De kortebanen op Duindigt en Emmeloord hebben echter aangetoond dat het ook alleen om de sport kan gaan. Vanaf de kortebaan Nootdorp op Duindigt krabbelde de sport omhoog en verliet het feestniveau. Santpoort organiseerde daarna op Emmeloord en boekte een totalisatoromzet van ruim 32.000 euro, terwijl ook de sport op de voormalige bodem van de Zuiderzee op een hoog niveau acteerde.

Die sportieve lijn werd in de weken daarna doorgetrokken op Duindigt, met de koers van Warmond als hoogtepunt waarbij de vonken er vanaf vlogen! Dit werd gevolgd door een prima sportief Nederlands kampioenschap, georganiseerd door Hoofddorp. Als bijkomstigheid voorzien wij voor de baan van Emmeloord een potentiële jaarlijkse kortebaan. Voor Duindigt zal daar meer voor nodig zijn.

De kortebaan Warmond op Duindigt was sportief een hoogtepunt van de alternatieve kortebanen.

Gemiste kans

Eind goed al goed? Nee, zeker niet! Er is sprake van een gemiste kans. De alternatieve kortebanen hadden door iedereen binnen de sport aangegrepen moeten worden om het anders te doen. Al was het maar bij wijze van test om nu eens en voor altijd afscheid te nemen van de algemene opinie: ‘het duurt allemaal wel erg lang’.

De kortebaan heeft als snelheidsport potentie, maar de manier waarop kan en moet beter. Het moet vooral sneller! Tijdens de reguliere kortebanen met publiek kunnen de lange, nutteloze pauzes van 20 tot 25 minuten nog door de liefhebbers opgevuld worden met wedden of een praatje. Maar waar waren nu die ellenlange pauzes goed voor? Gewed werd er niet of nauwelijks.

Online wedden

Vanaf 1 oktober treedt de nieuwe ‘Wet Kansspelen op Afstand’ in werking. Vanaf dat moment is het online wedden de basis. Een weddenschap plaatsen kan dan veel sneller. Lange pauzes zijn niet meer nodig.

Moeten we het voor de deelnemende paarden dan rustig aan blijven doen? Snel herstel hoort natuurlijk ook bij de kortebaan! Incidenteel kan het  voorkomen dat de winnaar van de laatste rit van een omloop het nummer 1 of 2 loot van de volgende omloop en daardoor direct weer moet aantreden. Dat zou voor het drafcomité een reden kunnen zijn om vijf minuten langer te pauzeren.

Ritten vlotter achterelkaar

Om de ‘vaart’ in een kortebaan te houden, zijn kortere pauzes niet voldoende. Er zal ook werk gemaakt moeten worden om de ritten vlotter achter elkaar door te laten lopen. Natuurlijk is daarvoor de medewerking nodig van het stalpersoneel en de pikeurs.

Die medewerking is te verkrijgen door van tevoren met elkaar te communiceren. Een eenmalig verzoek van de speaker aan de pikeurs vlak voor het begin van de kortebaan is daarvoor niet toereikend. Hoe moeilijk kan het zijn om tijdens lopende ritten de volgende paarden gereed te houden?

De grasbaan in Emmeloord heeft de potentie om een blijvertje in het circuit te worden.

Drastisch ingekort

In een tijd waarin alles sneller gaat, is een tijdsduur van vier uur echt te lang. Tot eindjaren zestig van de vorige eeuw duurde een kortebaan vaak tot 20.00 uur in de avond. Het NDR-bestuur heeft toen besloten om met rigoureuze maatregelen de koersduur drastisch in te korten. De daarna gestaag groeiende populariteit van de kortebaan heeft daar ongetwijfeld mee te maken.

Er is maar één reden te bedenken om vast te houden aan de tijdsduur van vier uur: de aanwezige horeca! Dit lijkt logisch, maar het is valse schijn. Nu gaat veel publiek direct na de kortebaan rond 18.00 uur vermoeid naar huis. Het is niet moeilijk voor te stellen dat zij na een kortebaan die om 17.00 uur is afgelopen nog even blijft voor een ‘afsluitertje’. Zeker wanneer de organisatie daarop inspeelt en zorgt voor entertainment.

Wij zijn ervan overtuigd dat de kortebaan door het coronavirus enorme klappen heeft gekregen. Alleen een uiterste krachtinspanning kan ervoor zorgen dat de kortebaansport er weer bovenop komt. Een snelle kortebaan van drie uur zal zeker bijdragen aan de oplossing!

Redactie Kortebaandraverijen.nl

In een tijd waarin alles sneller gaat, is een tijdsduur van vier uur echt te lang

TipCompetitie

Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!

Word vriend of meer

Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.