Van de redactie (6): ‘Een onvergetelijk seizoen met zestien paarden’

1 februari 2022 16:04

De kortebaansport moet, met behoud van tradities, met de tijd mee. Veranderingen zijn daarvoor noodzakelijk. Dit gaat nooit vanzelf en altijd van onderaf. De redactie van Kortebaandraverijen.nl heeft de rol van verslaggeving en promotie, maar wanneer wij dat noodzakelijk vinden, zijn wij bereid het voortouw te nemen. Enkele jaren na het stoppen van de column ‘Fan van Jan’ is het gemis voelbaar. Daarom zijn wij begonnen met de nieuwe rubriek ‘Van de redactie’. In de zesde editie: ‘Een onvergetelijk seizoen met zestien paarden’.

De Kortebaanbond heeft op zijn website een bericht gezet voor de deelnemers. Hierin maakt het bestuur de kalender van 2022 bekend en spreekt tevens zijn zorgen uit over de situatie waarin de kortebaansport zich momenteel bevindt. Er zijn meerdere pijnpunten, maar de grootste zorg is toch wel: zijn er genoeg paarden om zo’n volle kalender van 28 kortebanen in goede orde af te werken?

De drafsport, al in de problemen vanaf de beginjaren tachtig van de vorige eeuw, is in een vrije val terechtgekomen. Het te winnen prijzengeld staat niet meer in verhouding tot de kosten van een paard in training. Steeds minder eigenaren, steeds minder paarden. De kortebaan wordt in die neergang meegetrokken. Tot en met het seizoen 2019 kon het nog net uit, maar door de twee coronajaren die volgden, is het nemen van maatregelen onvermijdelijk.

Anticiperen

Het bestuur is zich daarvan bewust en probeert te anticiperen. Een financiële impuls, te gebruiken voor ruimere reisvergoedingen en verhoging van het prijzengeld zou ongetwijfeld helpen, maar de onderlinge organisaties hebben al genoeg problemen om aan het budget te komen, gelijk aan die van voor de coronacrisis.

Door de nieuwe wet op de kansspelen minimaliseren de afdrachten van de totalisator. Als overgang zorgt de overheid voor een financiële compensatie, maar groen licht voor het uitgeven daarvan is er (nog) niet. Hulp vanuit de langebaansport valt niet te verwachten. Daar is de term breedtesport gevallen en lijken baanorganisaties, trainers en deelnemers de handen ineen te slaan om zoveel mogelijk langebaan- meetings te organiseren, juist in de tijd waarin het kortebaanseizoen op zijn hoogtepunt is.

Een noodscenario waarbij het tijdelijk starten met zestien paarden de norm kan worden, lijkt de uitkomst. Een reguliere kortebaan met zestien deelnemers of een ‘Grand-16’ (zoals de Kortebaanbond dit noemt) voor een alternatieve middagvullende kortebaan. Het is aan alle belanghebbenden om hier, na gezamenlijk beraad, uit te komen. Het bestuur kiest er op voorhand wel voor, om met 24 deelnemers aan het kortebaanseizoen te beginnen. In de maand mei volgen de kortebanen zich nog niet zo snel op, dus met een beetje geluk gaat het de eerste kortebanen nog wel lukken om meer dan zestien deelnemers aan de start te krijgen, zo is de gedachte.

Onevenwichtig seizoen

Wij snappen de wens om voor 24 deelnemers te gaan, maar denken ook dat je op deze manier roofbouw pleegt op de beschikbare paarden. Je krijgt dan een onevenwichtig kortebaanseizoen.

Een kortebaan met 24 deelnemers ‘gebruikt’ acht deelnemers die in een daaropvolgende kortebaan kunnen worden ingezet. Op 14 mei start het seizoen in Assendelft en op 25 juni, amper een maand later is Zwanenburg al de zesde kortebaan! Daarna volgt juli met zeven kortebanen, augustus met zes en september met acht!

De ervaring leert dat zelfs specifieke kortebaanpaarden per seizoen aan niet meer dan tien tot twaalf kortebanen deelnemen. Ronny Brandt nam in zijn kampioensjaar 2019 deel aan tien kortebanen. Doc Holiday werd in 2018 met elf deelnamen kampioen.

Regeren is vooruitzien. Iets moeilijker bestaat niet. Een negatieve conclusie achteraf is altijd mogelijk. Echter, wij geloven in een eenduidig kortebaanseizoen 2022 met middagvullende kortebanen met zestien paarden. Het zal het kortebaanseizoen in het postcoronajaar 2022 bijzonder en onvergetelijk maken.

Een kortebaan met 24 deelnemers ‘gebruikt’ acht deelnemers die in een daaropvolgende kortebaan kunnen worden ingezet

TipCompetitie

Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!

Word vriend of meer

Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.