Vanuit de redactie (5): ‘Terug naar het oude normaal’

5 januari 2022 16:33

De kortebaansport moet, met behoud van tradities, met de tijd mee. Veranderingen zijn daarvoor noodzakelijk. Dit gaat nooit vanzelf en altijd van onderaf. De redactie van Kortebaandraverijen.nl heeft de rol van verslaggeving en promotie, maar wanneer wij dat noodzakelijk vinden, zijn wij bereid het voortouw te nemen. Enkele jaren na het stoppen van de column ‘Fan van Jan’ is het gemis voelbaar. Daarom zijn wij begonnen met de nieuwe rubriek ‘Vanuit de redactie’. In de vijfde editie: ‘Terug naar het oude normaal’.

Het bestuur van de Kortebaanbond, met in haar kielzog de besturen van 27 kortebaanorganisaties, staat voor een enorme uitdaging. We moeten weer terugkeren naar het oude normaal. Dat iedereen graag wil, werd onderstreept door de enthousiaste nieuwsbrief van de Harddraverijvereniging Assendelft. Het bestuur vertelt daarin dat zij een nieuwe locatie hebben gevonden voor hun kortebaan en ondanks alle onzekerheid zijn begonnen met de organisatie.

Verwoestende uithaal

Enthousiast of niet, er valt aan het begin van het kortebaanseizoen 2022 veel te overwinnen. Immers, de kortebaansport bevindt zich in een crisis. Het lijkt wel of alles samenspant voor een verwoestende uithaal. Wij sommen op:

1. Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat het kortebaanseizoen van 2020 geheel in het water is gevallen en die van 2021 grotendeels zodat veel wat gewoon was opnieuw moet worden opgebouwd.

2. De nieuwe wet ‘Kansspelen op afstand’ is ingevoerd waardoor financiële afdrachten van de wedomzet naar de organisaties toe met 75 procent zijn verminderd.

3. Trainers/pikeurs die de kortebaansport heel lang heel hoog in het vaandel hadden staan, hebben een leeftijd bereikt die ervoor zorgt dat zij (op korte termijn) een stap terug moeten doen.

4. De al decennia durende algehele teloorgang van de drafsport zorgt voor een extra tekort aan kortebaanpaarden.

5. Het SNDR-bestuur heeft zich, klaarblijkelijk gedwongen door de omstandigheden (zie punt 4), teruggetrokken en vervult nu alleen nog de rol van toezichthouder.

6. Plaatselijke overheden die steeds meer veiligheid willen, stellen aan de organisatoren bijna onmogelijke eisen.

7. De publieke opinie neemt steeds meer afstand van sporten waarin dieren een rol spelen.

Daar staat de erkenning van de Nederlandse overheid tegenover door veel organisaties in te schrijven als ‘Immaterieel Erfgoed’. Hiermee gaan zij ervan uit dat al die organisaties er alles aan doen om de kortebaansport tot in lengte van jaren in stand te houden.

Bestuur is niet te benijden

Het bestuur van de Kortebaanbond is niet te benijden. Zij moeten een weg vinden die leidt tot ombuiging en verwijdering van bovenstaande misère. Het recente verleden zorgt ervoor dat de kortebaansport daar vertrouwen in mag hebben. Het bestuur staat te springen om een Algemene Voorjaarsvergadering uit te schrijven. Zo gauw de coronaregels het toelaten, gaan zij in gesprek met de organisaties voor het nemen van de noodzakelijke maatregelen.

Je hoeft geen kenner te zijn om te weten dat het grootste probleem de financiën zijn. Hoe komen de organisaties anders aan het benodigde budget dat hoogstwaarschijnlijk hoger moet zijn dan deze al was? Het probleem geheel neerleggen bij de plaatselijke sponsoren zal niet gaan. Ook zij zijn immers geraakt door de coronacrisis. Het betekent dat zij een beroep moeten doen op de liefhebbers van de kortebaan en de eenmalige bezoekers.

Sport weer op niveau

Ook wij als redactie willen weer zo snel mogelijk terug naar het oude normaal. Wij willen het komende seizoen niets liever dan 27 keer verslag doen van een kortebaan. Daar ligt primair onze taak. Daarnaast hebben wij ons als doel gesteld de kortebaansport zo goed als mogelijk te promoten. Meer nog dan alle voorgaande jaren is communicatie en promotie van en over de kortebanen nodig.

Wij zeggen hierbij het bestuur van de Kortebaanbond, en alle andere besturen, toe er alles aan te doen om de sport weer op het niveau te krijgen van weleer en het liefst nog een trapje hoger. Daarnaast roepen wij nu alvast alle liefhebbers en bezoekers op die nog geen lid zijn van een kortebaanvereniging om dit nu alsnog te worden. De kortebaansport zal jou er dankbaar voor zijn!

De redactie wenst jou een sportief en bovenal een gezond 2022!

Wij roepen alle liefhebbers en bezoekers op die nog geen lid zijn van een kortebaanvereniging om dit nu alsnog te worden

TipCompetitie

Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!

Word vriend of meer

Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.