Vanuit de redactie (2): ‘De breedtesport is (bijna) om zeep’

4 november 2021 09:26

De kortebaansport moet, met behoud van tradities, met de tijd mee. Veranderingen zijn daarvoor noodzakelijk. Dit gaat nooit vanzelf en altijd van onderaf. De redactie van Kortebaandraverijen.nl heeft de rol van verslaggeving en promotie, maar wanneer wij dat noodzakelijk vinden, zijn wij bereid het voortouw te nemen. Enkele jaren na het stoppen van de column ‘Fan van Jan’ is het gemis voelbaar. Daarom zijn wij met de nieuwe rubriek ‘Vanuit de redactie’ begonnen. In de tweede editie: ‘De breedtesport is (bijna) om zeep’.

De annulering van de Gouden Zweep-meeting op Duindigt heeft vele tongen losgemaakt. Het niet doorgaan van één van de hoogtepunten van de Nederlandse drafsportkalender maakt de neergang van het paardenbestand weer eens pijnlijk duidelijk.

Het probleem van steeds minder eigenaren, met als gevolg steeds minder paarden die aan koersen deelnemen, speelt natuurlijk al veel langer. Maar het is zoals met de klimaatsverandering, het komt pas echt aan de oppervlakte, wanneer er in Limburg dorpen onder water lopen. De koers om de Gouden Zweep zelf had dan nog wel acht inschrijvingen, maar van een omlijstend programma was door het geringe aantal paarden geen sprake. ‘Duindigt geannuleerd!’ was te lezen op de website van de SNDR. Een koele mededeling, maar wel één die er bij de echte drafsportliefhebbers inhakte.

Duindigt heeft vooral moeite om voldoende deelnemers te vinden voor de ‘breedtesport-koersen’.

Prins Bernhard

Hoe diep kan een sport vallen? Pak een willekeurig boek of tijdschrift dat de historie van de drafsport beschrijft. Altijd zullen daar foto’s instaan met uitreikingen van de Gouden Zweep. Prins Bernhard liet het Paleis Soestdijk meerdere malen voor wat het was en kwam naar Wassenaar om de zweep uit te reiken. Allemaal voorbij! Het niet doorgaan van genoemde meeting maakte tevens duidelijk dat er geen breedtesport meer is.

De commotie die ontstond, had alleen daarover moeten gaan, maar ongerustheid voor de komende koersdagen op Victoria Park Wolvega voerde de boventoon. Wij blijven ver van de discussie Wolvega en Duindigt. Wij bekijken de situatie alleen vanuit het standpunt van de kortebaan en constateren dat de kortebaansport het niet moet hebben van Wolvega-deelnemers.

Opvallende wisseling

Terugkijkend in de geschiedenis van de drafsport blijkt dat er een opvallende wisseling heeft plaats gevonden tussen Duindigt en Wolvega. Ooit was Duindigt één met de NDR en de NDR met Duindigt. Men sprak over de ‘Koninklijke’. Duindigt was hét bolwerk van de drafsport. De andere banen (het waren er toen veel) deden goed mee, maar het gebeurde allemaal in Wassenaar. Van daaruit ook de zorg voor de ander. Er zijn verhalen dat wanneer de NDR én Duindigt er destijds niet op tijd waren ingesprongen Wolvega nu niet meer zou bestaan!

De NDR en Duindigt als de grote heersers én verdelers. De drafsport floreerde! Het moet worden gezegd, met de kortebaan ging het minder goed. Deze tak van de drafsport mocht zeker niet groeien, maar wat betreft de breedtesport op Duindigt én op de kleinere banen ging alles crescendo. Nu Wolvega regeert is dat veel minder. Er zijn wel initiatieven voor de ‘gewone’ paarden, maar dat eindigt altijd met een koers op Victoria Park. Je kunt je dus afvragen voor wie Wolvega het doet.

Annuleren een utopie?

De NDR werd SNDR en is te vaak onzichtbaar. De breedtesport is (bijna?) om zeep, maar juist daarvan is de kortebaan afhankelijk. Een meeting op Duindigt annuleren is heel vervelend, maar je zal als organisatie een heel jaar bezig zijn om een kortebaan te organiseren en dan twee dagen van tevoren moeten horen dat er te weinig deelnemers zijn en dat daardoor de kortebaan wordt geannuleerd! Een utopie? Was dat maar waar!

De annulering vanwege een tekort aan deelnemers komt steeds dichterbij.

Niemand weet op dit moment hoe het kortebaanseizoen van 2022 eruit gaat zien. Dat maakt het voor de SNDR niet eenvoudig, of eigenlijk ook weer wel. De berichten uit de drafstallen zijn duidelijk: er zijn minder paarden en niets wijst erop dat het straks in de maand mei anders zal zijn. Dan zijn er twee mogelijkheden. Afwachten, gewoon laten inschrijven en dan maar zien. Of anticiperen en op voorhand beslissen om met kleinere velden te gaan kortebanen om zo de beschikbare paarden gelijkelijk over de organisaties te verdelen. Wij zijn voor het laatste! Annuleringen, zeker na de twee coronajaren die achter ons liggen, moeten boven alles worden voorkomen! Het kortebanen met minder paarden heeft consequenties, maar daar gaan wij het later met elkaar nog wel over hebben.

Je zal maar als organisatie een heel jaar bezig zijn om een kortebaan te organiseren en dan twee dagen van tevoren moeten horen dat er te weinig deelnemers zijn

TipCompetitie

Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!

Word vriend of meer

Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.