Van de redactie (10): ‘De sport is weer in handen van de SNDR’

7 maart 2023 08:44

De kortebaansport moet, met behoud van tradities, met de tijd mee. Veranderingen zijn daarvoor noodzakelijk. Dit gaat nooit vanzelf en altijd van onderaf. De redactie van Kortebaandraverijen.nl heeft de rol van verslaggeving en promotie, maar wanneer wij dat noodzakelijk vinden, zijn wij bereid het voortouw te nemen. Enkele jaren na het stoppen van de column Fan van Jan is het gemis voelbaar. Daarom zijn wij begonnen met de rubriek ‘Van de redactie’. In de tiende editie: ‘De sport is weer in handen van de SNDR’.

In de maand februari begint het bij ons als redactie weer te borrelen. Op het overlijden van icoon Piet van Assema en het postuum benoemen van Klaas Claij als ‘Vriend van Verdienste’ na, viel er in januari niets te melden. Die gedwongen rust is goed, we koesteren dit. In februari is de omslag. We zoeken naar een datum voor een bespreking en versturen mailtjes over en weer waarin wij plannen delen.

Het eerste wat onze aandacht vroeg, was de test op Duindigt. Via-via was ons ter ore gekomen dat het bestuur van de SNDR zint op een nieuwe startprocedure. De aanleiding hiervoor is duidelijk. Dierenactivisten hebben het al enige tijd gemunt op de draf- en rensport.  Zij zien het sporten met paarden als misbruik. Het liefst zien zij dat paarden en/of dieren helemaal niet meer gebruikt worden voor welke festiviteit dan ook.

De startprocedure tijdens de kortebaan Purmerend in 2022.

Maatregel

De kortebaansport heeft het al jaren geleden zien aankomen. De eerste maatregel was het verbieden van de zweep. Dat gaf toen nogal wat commotie onder de deelnemers, maar dat is inmiddels weggeëbd. De dierenactivisten geven echter niet op. Met foto’s van sportpaarden in volle inspanning willen zij aantonen dat de inspanning van het paard pijn doet. Een foto van een paard dat om wordt getrokken tijdens een kortebaanstart is gemakkelijk gemaakt en tsja, dat zijn niet altijd foto’s waarop het hoofd van het edele dier het fraaist tot uiting komt.

Op zich is een diervriendelijkere start op de kortebaan een loffelijk streven. Wij hebben ons in het verleden ook wel eens geërgerd aan de manier waarop pikeurs soms de startprocedure misbruiken om het vak uit te knallen. Natuurlijk, snel starten hoort erbij. Maar dit moet niet ten koste gaan van de koers en een eerlijke kans voor de tegenstander. Wij vinden dat het ook met de huidige regels mogelijk is om een diervriendelijke start te maken. Maar goed, wie niet horen wil moet voelen. Een andere regel dus.

SNDR als aanjager

Wat ons echter het meest opvalt, is dat het bestuur van de SNDR de aanjager is. Onze ervaring was de laatste tijd namelijk geheel anders. Op maandag 27 december 2021 bijvoorbeeld. Toen stelden wij de SNDR via de mail de vraag hoe zij dacht de geplande 29 kortebanen voor het kortebaanseizoen 2022 met voldoende deelnemers te vullen. Wij kregen van drafmanager Eric Lamsma een antwoord wat wij als volgt verwoorden:

“Wij hebben alle vertrouwen in het bestuur van de Kortebaanbond die het beleid uitzet. In onze rol als toezichthouder zullen wij ons vooral richten op de aspecten hierbij horend. Indien gewenst zullen wij het bestuur ook ondersteunen en faciliteren, zoals ook in het verleden heeft plaatsgevonden. Uw vraag is dan ook op zijn plaats bij het bestuur van de Kortebaanbond.”

 Een antwoord dat, naar onze mening, in schril contrast staat met hoe het bestuur zich in het verleden ten opzichte van de kortebaan opstelde. Zover de historie reikt, was dat vergelijkbaar met ‘de reus en klein duimpje’. De rol van de SNDR was nu blijkbaar gereduceerd tot toezichthouder. Het kan verkeren!

Verwarring

Het bracht ons in verwarring. Niet omdat wij geen vertrouwen hebben in de kundigheid van het bestuur van de Kortebaanbond. Integendeel zelfs. Maar zij zijn toch vooral organisatoren van het ‘evenement kortebaan’? Wij gingen ervan uit dat de ‘sport’ in handen was van de SNDR. Het antwoord van de heer Lamsma duidde op het tegenovergestelde.

 Hoe anders was het op vrijdag 24 februari tijdens de ‘test’ van de nieuwe startprocedure op Duindigt. Het waren de mensen van de SNDR die de spreekwoordelijke lakens uitdeelden. Niet altijd tactvol. Zo stuurden zij bestuurders van de Kortebaanbond pardoes uit de ruimte waarin zij koffie dronken om, zoals zij aangaven, vertrouwelijk met de testdeelnemers te kunnen spreken. Het zij ze vergeven.
Voor ons voelde het vertrouwd de sport weer in handen te zien bij wie het hoort: de SNDR. Toen later ook de test nog eens succesvol verliep, konden wij met een gerust hart Duindigt verlaten. Er wordt weer nagedacht en gewerkt aan onze sport door mensen waarvan verwacht mag worden dat zij er het meeste verstand van hebben. Samen met het bestuur van de Kortebaanbond moet dat tot een goed resultaat leiden.

De redactie van Kortebaandraverijen.nl

Foto boven: Ruud de Groot

Wij vinden dat het ook met de huidige regels mogelijk is om een diervriendelijke start te maken

TipCompetitie

Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!

Word vriend of meer

Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.