NDR voert opnieuw zweepverbod in op kortebaan

5 maart 2017 12:34

De NDR heeft opnieuw besloten om de zweep in zijn geheel te verbieden op de kortebaan. Op zijn website meldt de bond dat de huidige regelgeving niet effectief, uniform en consistent kan worden beoordeeld.

Tot vorig seizoen mochten de pikeurs de zweep alleen ter correctie gebruiken in het startvak. Tijdens de rit moesten de pikeurs de zweep vervolgens over de schouder meedragen. Een regel die moeilijk te handhaven bleek. Zo werd Thomas Bos vorig jaar tot twee keer toe bestraft vanwege zweepgebruik, terwijl de leerlingpikeur beweerde de zweep niet te hebben gebruikt. Op basis van de beelden van deze website bleek Bos in Hoofddorp inderdaad zijn paard Zenito Hanover niet met een zweep te hebben aangespoord.

Thomas Bos - Hoofddorp 2016
De bewuste beelden van Thomas Bos in Hoofddorp.

Naast de handhaving zijn ook andere factoren in de besluitvorming meegenomen. “Het publiek op de kortebaan, dat vaak voor het eerst of slechts eenmaal per jaar in de eigen woonplaats een kortebaan bezoekt, ervaart zweepgebruik in het algemeen als dieronvriendelijk. In toenemende mate lijkt dit ook bij de vergunningverlening door gemeenten een rol te gaan spelen. De herinvoering van het zweepverbod zal voor de start van het seizoen, in overleg met de Kortebaanbond, worden verwerkt in de reglementen die vervolgens worden gepubliceerd”, staat vermeld op NDR.nl.

Advies

Het bestuur van de SNDR (Stichting Nederlandse Draf- en Rensport) heeft de afgelopen tijd advies ingewonnen bij alle relevante belanghebbenden: De Kortebaanbond, de Kortebaanadviescommissie, de Kortebaanreglementencommissie, de Klankbordgroep, diverse leden van de draverijcomités, een vertegenwoordiging van het bestuur van de Vereniging van Draf- en Rensport Professionals en de raad van toezicht van de SNDR. Uit deze uitgebreide adviesronde is volgens het bestuur een voldoende breed draagvlak gebleken om het zweepgebruik met ingang van het kortebaanseizoen 2017 opnieuw te verbieden.

Het is de tweede keer dat de NDR het zweepgebruik volledig afschaft. In 2011 was dit voor het eerst het geval. Na protest van trainers en pikeurs keerde de zweep halverwege het seizoen van 2012 terug enkel ter correctie in het startvak.

TipCompetitie

Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!

Word vriend of meer

Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.