Kortebaanbond wil naar zestien paarden bij te weinig inschrijvingen

9 maart 2022 06:57

De Kortebaanbond is druk bezig om een scenario uit te werken waarbij het direct kan schakelen naar een maximum van zestien paarden wanneer er structureel te weinig deelnemers zijn. Vooralsnog kunnen de eerste organisaties uitgaan van een gebruikelijke uitschrijving van 24 combinaties.

Het bestuur van de Kortebaanbond neemt het zekere voor het onzekere. Na twee coronajaren weet niemand precies hoe het met de kortebaansport is gesteld. Dat de drafsport te lijden heeft gehad is zeker, maar wat de gevolgen zijn voor het aantal deelnemers op de kortebaan is onbekend. Tijdens de algemene jaarvergadering in Hillegom hebben de verenigingen en stichtingen zich eensgezind en solidair getoond en het bestuur de vrijheid gegeven meerdere maatregelen te nemen die na overleg met de SNDR en wedorganisatie ZEturf in worden gevoerd.

Inschrijving

Het kortebaanseizoen start traditioneel op zaterdag 14 mei in Assendelft. De uitschrijving blijft op voorhand zoals gebruikelijk voor maximaal 24 paarden. De Kortebaanbond en de SNDR volgen scherp de inschrijving en ook die van de kortebanen daarna. Indien blijkt dat er structureel onvoldoende paarden zijn, stappen zij over naar een maximum van zestien paarden per kortebaan.

Voor dit scenario gelden twee uitschrijfmogelijkheden: de traditionele variant en de ‘Grand-16’. In dit laatste geval gaan de acht verliezers over naar een herkansingsomloop, waarna er alsnog vier van deze paarden doorgaan. Zo ontstaat er een volwaardige tweede omloop met twaalf paarden waarna het verdere verloop gelijk is aan een kortebaan met 24 deelnemers.

Over de hiervoor benodigde reglementswijzigingen is de Kortebaanbond nog in overleg met de SNDR. Zo komt er mogelijk een maximum voor het aantal paarden dat een eigenaar mag inschrijven. Denkbare opties zijn dat het derde en vierde paard van een eigenaar als eerste worden uitgeloot of op een reservelijst geplaatst. ZEturf onderzoekt nog welke gevolgen dit heeft voor de wedspellen duo en trio.

Reiskostenvergoeding

Wat voor de Kortebaanbond voorop staat, is dat het voor eigenaren maximaal interessant moet zijn om met hun paarden deel te nemen. Hierdoor verhogen zij de reiskostenvergoeding naar minimaal 100 euro per paard. Om deelname van kortebaantoppers langer aantrekkelijk te maken, wil het bestuur de ontheffing voor ‘310 meter-paarden’ (in elk geval tijdelijk) verhogen van 1.500 euro naar 3.000 euro. Tot zij dit bedrag in een seizoen hebben gewonnen, kunnen zij zonder leerling vanaf 280 meter of 305 meter starten.

Ook overwegen zij alle debuterende paarden een ontheffing van 5 meter te geven totdat zij prijzengeld winnen. Vierjarige paarden mogen, net zoals in andere jaren, tot 6.000 euro verdienen voordat zij op de basisafstand moeten starten.

Leerlingen

De koppeling van de leerlingenstatus langebaan/kortebaan heeft de kortebaan hard getroffen. Het aantal leerlingen is nagenoeg opgedroogd. Omdat de kortebaan juist nu voor het behoud van paarden die op meters komen leerlingen hard nodig heeft dringt de Kortebaanbond er met klem op aan de leerlingstatus langebaan/kortebaan weer los te koppelen. Hierdoor zou een leerling zijn of haar status op de kortebaan behouden tot vijf of zeven overwinningen, ongeacht de prestaties op de langebaan.

Secretaris Frans Jansen is in vergevorderde onderhandeling over de organisatie van een interland Nederland – België. De kortebaan Santpoort is bereid om deze te organiseren op donderdag 4 augustus. Mogelijk inspireert dit Belgische deelnemers om van tevoren alvast flink te oefenen op voorafgaande kortebanen. In dit licht zijn ook de strandkoersen in het Belgische De Haan interessant. Deze staan gepland op zondag 10 april en maandag 11 april. Vooralsnog is het niet gelukt om Nederlandse paarden te laten starten, maar dit staat nog steeds op het verlanglijstje.

TipCompetitie

Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!

Word vriend of meer

Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.