Kortebaanbond vergadert besloten in Assendelft

25 november 2019 10:30

In tegenstelling tot wat al jaren gewoon is, heeft het Bestuur van de Kortebaanbond besloten de Algemene Jaarvergadering 2019 een besloten karakter te geven. Afgevaardigden van de SNDR, BES Event Service, Runnerz en de pers zijn niet welkom tijdens het eerste gedeelte van de jaarvergadering die dinsdag wordt gehouden.

Wel zijn zij uitgenodigd voor het tweede gedeelte, na de pauze. Dan neemt de Kortebaanbond officieel afscheid van voormalig voorzitter van het draverijcomité Jaap Poelstra en huldigen zij de kampioenen van het afgelopen seizoen.

Het besluit van het bestuur van de Kortebaanbond komt voort uit de wens om de leden in staat te stellen over een ‘aantal ontwikkelingen rond de kortebaan’ intensief te discussiëren. Het zal geen verwondering wekken dat de redactie van Kortebaandraverijen.nl teleurgesteld is over het feit dat zij en de anderen niet voor de feitelijke jaarvergadering zijn uitgenodigd.

Buitengewone algemene ledenvergadering

Natuurlijk begrijpt de redactie dat er zaken zijn die het bestuur alleen met haar leden wil bespreken. In het verleden is het ook voorgekomen dat het bestuur afgezonderd in overleg wilde met haar leden. In 2001 werd dit bijvoorbeeld door het toenmalige bestuur opgelost door de leden voor een ‘buitengewone algemene ledenvergadering’ uit te nodigen. Deze werd gehouden een half uur voor aanvang van de algemene Jaarvergadering.

In de opinie van de redactie van Kortebaandraverijen.nl is de algemene jaarvergadering allereerst voor de leden zelf, maar daarnaast heeft de vergadering in de jaren die achter ons liggen ook de functie gekregen om in aanwezigheid van alle belanghebbende instanties het seizoen af te sluiten. Zo vindt de redactie het jammer dat nu niet met elkaar aandacht kan worden besteed aan het overschrijden van ‘het miljoen’. Dit in tegenstelling tot het jaar 2000 toen de grens van het miljoen ook werd overschreden, maar dan in guldens.

Reactie

Op de uitnodiging voor alleen de tweede helft van de vergadering heeft hoofdredacteur Mathieu Hilgersom namens de gehele redactie een reactie naar de secretaris van de Kortebaanbond gestuurd. Daarin vooral aandacht voor de rol van de pers.

“Het verbaast ons dat wij niet aanwezig mogen zijn. In de afgelopen jaren hebben wij ons altijd positief uitgelaten over de bondsvergaderingen en zijn zeer voorzichtig geweest met vertrouwelijke informatie. Wij zien dan ook niet in waarom er in onze aanwezigheid niet vrijuit gediscussieerd zou kunnen worden. Daarnaast is het ons opgevallen dat er in de afgelopen maanden door het bestuur van de Kortebaanbond nadrukkelijk contact is gezocht met de landelijke en regionale pers over de gevolgen van de nieuwe belastingmaatregel. Juist nu we een cruciaal punt naderen over deze zorgwekkende ontwikkelingen wordt de (vak)pers geweerd. Wij vinden dit niet alleen onbegrijpelijk vanuit onze functie, maar zijn ook persoonlijk (vanwege onze missie om de kortebaansport zo positief mogelijk te benaderen en vooruit te helpen) zeer teleurgesteld.”

Huldigingen en afscheid

Tevens gaf Hilgersom in zijn reactie aan, niet in te gaan op de uitnodiging om na de pauze wél aanwezig te zijn. De redactie waardeert de huldigingen en vindt het op zijn plaats dat de Kortebaanbond aandacht besteedt aan het vele werk dat er in de afgelopen jaren door Jaap Poelstra ten behoeve van de kortebaan is verricht. Wij vinden onze aanwezigheid echter niet van dusdanig groot belang dat andere werkzaamheden daarvoor moeten worden neergelegd.

In deze overweging nemen wij mee dat de redactie Jaap Poelstra via persoonlijk mailverkeer al heeft bedankt voor zijn vele werk en hem alle goeds voor de toekomst heeft gewenst. Aan de kampioenen heeft de redactie al uitgebreid aandacht besteed op deze website. Bovendien heeft de Kortebaanbond in samenwerking met de lokale organisatie de kampioenen al gehuldigd tijdens de kortebaan van ’t Zand.

Juist nu we een cruciaal punt naderen over deze zorgwekkende ontwikkelingen wordt de pers geweerd

TipCompetitie

Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!

Word vriend of meer

Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.