Jan Ootes: ‘Het wordt vrijdag 20 augustus of niets’

11 mei 2021 14:00

De vrijdag na Hemelvaart is sinds jaar en dag gereserveerd voor de kortebaan van Wognum. Het zal er echter, net als vorig jaar, niet van komen. Maar er bestaat nog steeds een kans dat de koers over de Kerkstraat doorgaat. De organisatie heeft vrijdag 20 augustus als alternatieve datum achter de hand. Voorzitter Jan Ootes licht toe.

Jullie gaan toch nog een poging wagen!
Met de Kortebaanbond hebben wij overeenstemming bereikt om op vrijdag 20 augustus, één dag voor de kortebaan van De Lier, te gaan kortebanen. Wij moeten dan natuurlijk wel de toestemming hebben van de verschillende overheden wat betreft het coronavirus. Later dan augustus willen wij in elk geval niet. In oktober kan het al aardig koud zijn en wij vinden het ook te dicht op onze kortebaan in 2022. Wij kunnen niet organiseren zonder onze sponsoren en zo laat in het jaar betekent dat wij in januari alweer bij ze aan moeten kloppen. 20 Augustus is voor ons de laatste mogelijkheid en die willen wij, met alles wat mogelijk is, benutten.”

De kortebaan van Wognum heeft een historie vanaf 1986. Daarvoor was er de ‘wilde baan’. De eerste jaren was het nog even behelpen. De echte groei kwam erin vanaf 1991 toen Wognum op de vrijdag na Hemelvaart ging koersen. Een gouden greep?
“Dat was het zeker! De eerste kortebanen werden gehouden op een gewone vrijdag in de late middaguren. Maar ja, de mensen werkten en hadden geen tijd om te komen kijken. Totdat onze voorgangers op het idee kwamen om de vrijdag na Hemelvaart, die steeds meer een vrije dag werd, als vaste datum te nemen. Die ingreep gaf, achteraf gezien, een enorme boost aan het evenement. En het groeit nog steeds. De mensen hier in Wognum zien het als een reünie en komen elk jaar terug.”

Elke kortebaanorganisatie loop tegen dezelfde problemen aan. Heeft Wognum ook specifieke problemen?
“Ik weet niet of het specifiek is, maar Wognum heeft pleinen nabij het winkelcentrum en voor de rest smalle stoepen langs de baan. Wij zien de pleinen met horeca steeds voller worden en dan loop je tegen grenzen aan. Elk jaar kijken wij naar wat nog meer mogelijk is, maar op is op. En wij horen van paardenmensen dat onze baan met klinkers niet voor alle paarden geschikt is. Daar tegenover stellen wij dat niet alle banen hetzelfde hoeven te zijn. Het ene paard zal beter zijn op Wognum dan het andere. Wanneer wij het rijtje winnaars aflopen kunnen wij rustig stellen, dat wanneer je Wognum wint, dan kun je wat.”

Hoewel de kortebaansport er één is met veel historie en men ervoor waakt te veranderen, is de sport de laatste jaren verbeterd en professioneler geworden. Zien jullie nog punten van verbetering?
“Wij zijn daar altijd mee bezig. In het verleden hebben wij wel eens gedacht aan een defilé vlak voor de start. Ook om de sponsoren tijdens de pauzes gelegenheid te geven zich te uiten was een optie, bijvoorbeeld met een autoshow. Maar het kan alleen met volledige medewerking en dat is niet zo eenvoudig te realiseren. Wat wij wel als een grote verbetering zouden zien, is het vervroegen van de inschrijving van de deelnemers. Zoals het nu gaat, geeft het allemaal spanning. Wij willen zo snel als mogelijk ons ‘boekje’ maken. Dat kan alleen wanneer de deelnemers bekend zijn. Ook voor de beleving van een kortebaan zou het goed zijn. Wanneer de deelnemers bekend zijn, gaat de koers leven en dat kan wat ons betreft niet vroeg genoeg. Natuurlijk is de kans dan groter op een ‘niet starter’, maar dat is op te vangen met een reservepaard. En anders is het maar zo.”

 Zijn jullie tevreden over de daadkracht van het bestuur van de Kortebaanbond?
“Zeker! Dat zijn heel enthousiaste en deskundige mensen die er heel veel tijd in steken. Zij zijn alert op de problemen zoals, bijvoorbeeld een eventueel paardentekort. Wij hebben natuurlijk al lang niet kunnen vergaderen, maar de laatste vergaderingen waren heel open. Het bestuur maakt ons duidelijk wat zij van plan is en vraagt of wij daarin mee willen gaan. Gewoon heel goed.”

De kortebaan van Wognum is een onderdeel van een dorpsfeest met onder andere een kermis. Wat is belangrijker voor dat feest: de kermis of de kortebaan?
“Wognum heeft vier dagen kermis. Elke dag heeft een eigen thema. De vrijdag is voor de kortebaan. Wanneer die, om wat voor reden dan ook, niet gehouden kan worden blijft de kermis bestaan. De vrijdag is dan een stille dag.”

Heeft Wognum bijzondere verhalen uit het verleden?
“Ja natuurlijk, echter niet alle verhalen kunnen worden verteld. Dat snap je wel, haha. Maar wij houden altijd een loterij. In het verleden was de hoofdprijs een pony. Die kwam dan altijd bij de verkeerde terecht. Bijvoorbeeld bij een mevrouw op een flatje. Of bij iemand die het dier niet wilde hebben en hem ‘s avonds in het café verkocht en dat dan de andere dag niet meer wist. Ook was de hoofdprijs een keer een fiets, gewonnen door een bejaarde man die net gehoord had van zijn kinderen dat hij niet meer mocht fietsen. Toen ik de fiets bij hem bracht, werd hij er emotioneel van en wilde hem niet in ontvangst nemen.”

De klinkerstraat in Wognum is er één voor de specialisten.

De kortebanen die in mei en juni 2021 zouden worden gehouden, zijn allemaal al geannuleerd. Gaan wij in 2021 nog ‘kortebanen’ en zo ja welke kortebaan opent het seizoen?
“Wij willen op 20 augustus kortebanen, dus ga ik er vanuit dat Nootdorp op dinsdag 3 augustus de eerste kortebaan is.”

Gaat vrijdag 14 mei Wognum zomaar voorbij of gaan jullie nog iets organiseren?
“Wij hebben met elkaar over alternatieven gesproken. Wij gaan het niet doen. Het wordt 20 augustus of niets. Overigens, het is dan alleen de kortebaan. De kermis willen ze verplaatsen naar oktober en of wij dan op de vrijdag nog wat doen, weten wij nog niet. Ik hoop in elk geval dat we elkaar snel weer op de kortebaan zien. En mocht dat dit jaar niet lukken, dan zien wij elkaar weer op vrijdag 27 mei 2022 in Wognum.”

Foto boven: Jan Ootes (rechts naast de juichende Michel Roggen) tijdens de huldiging van de kortebaan in Wognum twee jaar geleden.

Wanneer je Wognum wint, dan kun je wat

TipCompetitie

Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!

Word vriend of meer

Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.