Jan Berg

Jan Berg is op woensdag 15 juli 2020 postuum benoemd tot Vriend van Verdienste tijdens de achtste etappe van de Tour de Kortebaan. Berg was 37 jaar secretaris en penningmeester van de Bond van Harddraverijverenigingen en Belangen in Nederland. Daarnaast was hij 45 jaar bestuurslid van de harddraverijvereniging Prins Bernard in Beverwijk, waarvan 41 jaar als voorzitter.

In zijn laatste jaarverslag van de Kortebaanbond in 1994 schreef hij als afscheid: “Ik heb gewerkt met zes voorzitters. Zij hadden de volgende beroepen: bollenkweker, houthandelaar, oogarts, agrariër/tuinbouwer, kastelein en notaris. Dit is een opgaande lijn in beroepen. Dat de kortebaansport in deze opgaande lijn mag doorgaan. Dat is mijn wens.”

Afnemende gezondheid dwong Berg afscheid te nemen van zijn functies. In 1994 vierde Beverwijk het honderdjarig bestaan van de kortebaan. Uitgerekend in de nacht voor de jubileumdraverij werd hij getroffen door een herseninfarct. Hij sprak een dag later nog wel het openingswoord. Direct daarna, de koers werd ervoor stil gelegd, werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Sindsdien sukkelde Berg met zijn gezondheid, al wist hij na diverse hersenbloedingen steeds weer op te krabbelen. Uiteindelijk werd een hardstilstand hem op 6 april 2001 fataal en overleed op 81-jarige leeftijd.

Jan Berg spreekt Jan Wagenaar toe.

Het gezicht van de Bond

Berg was secretaris en penningmeester van de Kortebaanbond van 1957 tot 1994. Het was een tijd zonder computer en/of kopieerapparaat. Geen sinecure wanneer je voor ruim twintig aangesloten verenigingen notulen van bondsvergaderingen en jaar- en financiële verslagen moet verzorgen. Het was ook in een tijd dat bestuursleden ter wille van eigen besognes moeilijk naar een vergadering konden komen, met als gevolg dat er weinig vergaderd werd. Dan draait het al gauw om jou. Dan bepaalt de secretaris/penningmeester hét gezicht van de Bond.

Berg is gezichtsbepalend voor de Bond geweest. Hij straalde autoriteit uit, altijd keurig in het pak, met een witte haardos en een prachtige witte snor. Hij deed, naast zijn werk in zijn drukke rijwielzaak in Velsen-Noord en de zorg voor zijn gezin, heel veel voor de Bond. Sterker nog, Jan Berg was de Bond. Hij demonstreerde dat tijdens een Algemene ledenvergadering in 1992. Er moest in die vergadering een nieuwe voorzitter worden gekozen terwijl de aftredende voorzitter niet aanwezig was. Wie hanteerde toen de hamer? De waarnemend voorzitter? Nee hoor. Het was Berg die zich die middag promoveerde tot een soort heilige drie-eenheid. Hij was die dag voorzitter, secretaris én penningmeester. Als voorzitter gaf hij zichzelf als secretaris het woord om de notulen van de vorige ledenvergadering voor te lezen en kreeg hij als penningmeester het woord om het financieel jaarverslag voor te dragen. Berg was zo’n autoriteit geworden dat niemand durfde te protesteren.

De heer Van Binsbergen overhandigt de erepenning aan Jan Berg in 1983 op Drafcentrum Alkmaar.

Grap of kwinkslag

Nooit kan worden gezegd dat Berg saai was. Zijn notulen en jaarverslagen waren lang en uitgebreid, maar op het moment dat het bijna genoeg was, wist hij met een grap of kwinkslag de aandacht weer te vangen. In de Algemene ledenvergadering van december 1968 stellen Santpoort en Hillegom de vraag wat de W.A.-verzekering dekt. Jan notuleert: ‘Bijna alles, maar geen merries’.

In 1982 is Berg 25 jaar secretaris en penningmeester en de algemene vergadering heeft daar zeer levende woorden voor over. Tijdens de viering van het vijftigjarig bestaan van de Bond in 1983, dat eigenlijk in 1981 had moeten plaatsvinden, werd Berg door de voorzitter van de NDR, de heer Van Binsbergen, onderscheiden met de gouden erespeld.

In 1987 eindigt secretaris Jan Berg zijn jaarverslag met een spreuk die goed bij hem past. ‘Arbeid rustig en zonder zorgen. Wat niet gereedkomt, is voor morgen. Houd uw rust altijd in ere. Alleen een baas werkt zich de klere’.

Jan Berg in gesprek met NDR-bestuursleden Harry Willemse (links) en Piet Borsboom.

‘Wel welletjes’

In de bestuursvergadering van oktober 1988 meldt Berg voor het eerst dat hij het na ongeveer 32 jaar wel welletjes gaat vinden. Toch duurt het nog tot 22 november 1994 voordat hij tijdens de Algemene ledenvergadering voorgoed aftreedt. In zijn speech, ter afscheid, gebruikt de toenmalige voorzitter Peter Bisschop nogal wat superlatieven om goed recht te kunnen doen aan al datgene wat is gepresteerd in de periode van 1957 tot en met 1994.

Berg wordt benoemd tot erelid en ontvangt naast de oorkonde een zilveren draver met sulky. De heer Sperling, aanwezig namens de NDR, overhandigt hem de Gouden NDR-speld. In alle drukte was het ze kennelijk ontgaan dat deze speld ook al in 1983 aan hem was uitgereikt. Het is voor de redactie van Kortebaandraverijen.nl een grote eer dat Berg nu ook is opgenomen in de eregalerij op deze website.

Hij straalde autoriteit uit, altijd keurig in het pak, met een witte haardos en een prachtige witte snor

TipCompetitie

Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!

Word vriend of meer

Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.