Jan Berg postuum onderscheiden als Vriend van Verdienste

15 juli 2020 16:32

De redactie van Kortebaandraverijen heeft Jan Berg woensdag postuum onderscheiden als Vriend van Verdienste van de website. Kleindochter Jessica Kranendonk nam tijdens de passage van de Tour de Kortebaan in De Rijp de oorkonde in ontvangst. Ook dochters Marjan en Ingrid Berg waren aanwezig.

Berg was 37 jaar secretaris en penningmeester van de Bond van Harddraverijverenigingen en Belangen in Nederland. Daarnaast was hij 45 jaar bestuurslid van de harddraverijvereniging Prins Bernard in Beverwijk, waarvan 41 jaar als voorzitter.

Het gezicht van de Bond

Berg was secretaris en penningmeester van de Kortebaanbond van 1957 tot 1994. Het was een tijd zonder computer en/of kopieerapparaat. Geen sinecure wanneer je voor ruim twintig aangesloten verenigingen notulen van bondsvergaderingen en jaar- en financiële verslagen moet verzorgen. Het was ook in een tijd dat bestuursleden ter wille van eigen besognes moeilijk naar een vergadering konden komen, met als gevolg dat er weinig vergaderd werd. Dan draait het al gauw om jou. Dan bepaalt de secretaris/penningmeester hét gezicht van de Bond.

Berg is gezichtsbepalend voor de Bond geweest. Hij straalde autoriteit uit, altijd keurig in het pak, een witte haardos en een prachtige witte snor. Hij deed, naast zijn werk in zijn drukke rijwielzaak in Velsen-Noord en de zorg voor zijn gezin, heel veel voor de Bond. Sterker nog, Jan Berg was de Bond. Hij demonstreerde dat tijdens een Algemene ledenvergadering in 1992. Er moest in die vergadering een nieuwe voorzitter worden gekozen terwijl de aftredende voorzitter niet aanwezig was. Wie hanteerde toen de hamer? De waarnemend voorzitter? Nee hoor. Het was Berg die zich die middag promoveerde tot een soort heilige drie-eenheid. Hij was die dag voorzitter, secretaris én penningmeester. Als voorzitter gaf hij zichzelf als secretaris het woord om de notulen van de vorige ledenvergadering voor te lezen en kreeg hij als penningmeester het woord om het financieel jaarverslag voor te dragen. Berg was zo’n autoriteit geworden dat niemand durfde te protesteren.

Afscheid

In de bestuursvergadering van oktober 1988 meldt Berg voor het eerst dat hij het na ongeveer 32 jaar wel welletjes gaat vinden. Toch duurt het nog tot 22 november 1994 voordat hij tijdens de Algemene ledenvergadering voorgoed aftreedt. In zijn speech, ter afscheid, gebruikt de toenmalige voorzitter Peter Bisschop nogal wat superlatieven om goed recht te kunnen doen aan al datgene wat is gepresteerd in de periode van 1957 tot en met 1994.

Berg wordt benoemd tot erelid en ontvangt naast de oorkonde een zilveren draver met sulky. De heer Sperling, aanwezig namens de NDR, overhandigt hem de Gouden NDR-speld. In alle drukte was het ze kennelijk ontgaan dat deze speld ook al in 1983 aan hem was uitgereikt. Het is voor de redactie van Kortebaandraverijen.nl een grote eer dat Berg nu ook is opgenomen in de eregalerij op deze website.

Foto boven: Ruud de Groot

TipCompetitie

Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!

Word vriend of meer

Vanaf € 10,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.