Jaap Dangermond

De redactie van Kortebaandraverijen.nl heeft Jaap Dangermond postuum benoemd tot Vriend van Verdienste op vrijdag 15 april 2022 in Enkhuizen. Dochter Zus nam de bijbehorende oorkonde in ontvangst.

Jacob – Jaap Dangermond, geboren in 1922 en melkboer in Enkhuizen, was ooit een gewaardeerd voetballer in het eerste team van West-Frisia. Het zal de kortebaan van Enkhuizen zijn geweest die de oorzaak was dat Dangermond in de ban raakte van de paardensport. En bij hem bleef het nooit bij gewone belangstelling. Wanneer hij iets leuk of belangrijk vond, ging hij er helemaal voor.

In 1958 trad hij toe tot het bestuur van de Harddraverijvereniging Enkhuizen waarvan hij geruime tijd voorzitter zou zijn. Daarvoor al was hij toegetreden tot het jurykorps van de NDR. In die hoedanigheid was hij meer dan dertig jaar een zeer gewaardeerd lid van het drafcomité op de kortebaan. Het was voor Dangermond nog niet genoeg. Hij stelde zich in 1964 beschikbaar als bestuurslid van de Bond van Harddraverijverenigingen en Belangen in Nederland, zoals de Kortebaanbond toen nog heette.

Jaap Dangermond met zijn dochters in zijn functie van melkboer.

Twee kandidaten

Er waren op de bewuste Algemene jaarvergadering op woensdag 16 december twee kandidaten voor één bestuurszetel. Dangermond won de schriftelijke stemming met twaalf stemmen, tegen vier voor de andere kandidaat. Dangermond liet er geen gras over groeien. Tijdens dezelfde vergadering nog gaf hij in de rondvraag aan dat de kortebanen te lang duren. Het was toen nog regel dat de omlopen in tweeën waren gesplitst. Alle deelnemers liepen eerst één rit tegen elkaar. Wanneer alle deelnemers hadden gelopen, werd weer begonnen met nummer 1 en 2 voor hun tweede rit. Eventuele kampritten werden gereden wanneer alle tweede ritten waren afgewerkt.

Dangermond stelde de procedure voor zoals die nu nog geldt. Deze verandering was Jaap zijn tweede bestuurlijke succes. Als lid van het drafcomité had hij er ook al voor gezorgd dat organisaties rietmatten plaatsten achter het finishbord op de kortebanen. Dat voorkwam het hinderlijke meekijken van het publiek op de finishlijn.

Altijd aanwezig

Hij was vooral een man van het doen. Wanneer hij werd opgeroepen als jury- of comitélid was hij altijd aanwezig. Ook op de vergaderingen liet hij zich zien én horen. Om de twee jaar moesten de bestuursleden worden herkozen. Dangermond werd elke keer per acclamatie herkozen en alle keren dankte hij tijdens de rondvraag de vergadering dat hij het nog twee jaar mocht doen. Steeds weer beloofde hij totale inzet. En die was niet gering.

Tijdens een bestuursvergadering in oktober 1975 gaf hij aan dat een fokpremie op de kortebaan voor een kwaliteitsverbetering zou zorgen. In 2019, 44(!) jaar, later is deze premie ingevoerd.

Lid van de Adviesraad

Vanaf de jaren ’60 was hij ook lid van de Adviesraad van de NDR en was hij de schakel met de Kortebaanbond. Ook nam hij de taak op zich om de banen te controleren op deugdelijk en veiligheid.

Niets was hem te veel. Tijdens de al eerdergenoemde rondvragen in de Algemene vergaderingen dacht hij altijd met de afgevaardigden van de verenigingen mee. Zo stelde hij voor om de pikeurs en eigenaren te stimuleren aan de kortebanen deel te nemen door ze na afloop iets mee te geven. Dat dit voor Enkhuizen een bos paling werd, zal niet bevreemden.

In de krant

Het was nooit zijn doel, maar minimaal twee keer stond de naam van Dangerbond met grote letters in de Noord-Hollandse dagbladen. Als comitélid op de kortebaan kun je het nooit goed doen, zeker niet wanneer je op de finishlijn staat. En juist dat was de plek waarop hij het liefste stond.

De eerste keer was op dinsdag 13 oktober. De dag na de kortebaan van ’t Zand stond er met zwarte koeienletters: ‘Diskwalificatie Freule wekt publieke hoon’. En ‘Keurmeester Dangermond gebeten hond’.

De kamprit tussen Freule en Bird van Hiddum in de halve finale zou een sensationeel staartje krijgen. Freule kwam als eerste over de finish, maar Dangermond wees Bird van Hiddum als winnaar aan. Freule werd gediskwalificeerd, omdat de keurmeester op het eindstek van oordeel was dat de draf van Freule niet kon worden goedgekeurd. Er was sprake van telgang.

Jaap Dangermond (onder, derde van links) met het bestuur van de kortebaan in Enkhuizen.

Dangermond kreeg een hele reeks verwijten naar zijn hoofd geslingerd en werd uitgemaakt voor alles wat mooi en lelijk is. Hij hield echter voet bij stuk en Freule was en bleef uitgeschakeld.

De tweede keer was op woensdag 1 juni 1977. Op de dag na de kortebaan van Venhuizen, schreef de krant: ‘In tegenstelling tot op de langebaan heeft de kortebaan geen fotofinish. Op de kortebaan gebeurt alles op ’t oog en Europees langebaankampioen Jan Wagenaar heeft gisteren op de winderige maar zeer zonnige baan van Venhuizen het gemis van zo’n alziend oog pijnlijk ervaren. Hij verloor de beslissende kamprit van Aad Pools, omdat eindstekkeurmeester Dangermond van mening was dat Wagenaars favoriet Letino Quick, een paar millimeter achterbleef bij tegenstander Mira.’

Ook hier hield Jaap Dangermond zich staande. Zijn autoriteit en vooral zijn integriteit waren onaantastbaar.

Ziekbed

In 1993 kwam na een langdurig ziekbed een eind aan een welbesteed leven. Jaap Dangermond, een onvergetelijke man, kwam te overlijden op 6 april en mocht dus niet ouder worden dan 71 jaar.

Hij was vooral een man van het doen. Wanneer hij werd opgeroepen als jury- of comitélid was hij altijd aanwezig

TipCompetitie

Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!

Word vriend of meer

Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.