Het evaluatierapport (deel 1): Het aanvangstijdstip

29 januari 2019 15:31

De redactie van Kortebaandraverijen.nl heeft met het rapport ‘ Het kortebaanseizoen 2018 en kan het beter?’ veel losgemaakt. Eerst bij de kortebaanliefhebbers zelf, zij reageerden massaal op de oproep hun mening over het kortebaanseizoen 2018 te geven en later door deelnemers en de verantwoordelijke instanties. Organisaties, deelnemers, officials, bestuurders van de Kortebaanbond én de SNDR hebben het kortebaanseizoen geëvalueerd, onderling en met elkaar. Het rapport is tijdens al die evaluaties, naast allerlei andere zaken, uitvoerig aan bod gekomen.

Al deze sessies hebben geleid tot besluitvorming. Zaken zijn veranderd of aangepast, veel ook, is hetzelfde gebleven. De voorzitter van de Kortebaanbond Gerard Post Uiterweer wilde niet eerder op het rapport reageren alvorens ieder zijn zegje daarover had gedaan. Nu de regels voor het kortebaanseizoen door de SNDR zijn vastgesteld, geeft hij antwoord op de door de liefhebbers en redactie naar voren gebrachte onderwerpen.

De redactie van Kortebaandraverijen.nl dankt voorzitter Gerard Post Uiterweer voor zijn uitvoerige antwoorden en heeft zich voorgenomen de liefhebbers doormiddel van meerdere items daarvan deelgenoot te maken. Daarnaast heeft de redactie SNDR manager Cees Pluimgraaff gevraagd én bereid gevonden, wanneer nodig de mening van SNDR te vertolken. De redactie heeft er voor gekozen de antwoorden niet te bediscussiëren. Het kortebaanseizoen 2019 zal uitsluitsel geven of de wel of niet genomen besluiten hun vruchten afwerpen.

Purmerend geeft volgens de liefhebbers het juiste voorbeeld door precies om half 2 te beginnen.

Het aanvangstijdstip

Verreweg het meest is er door de liefhebbers gereageerd op het feit dat het aanvangstijdstip van de kortebanen niet eensluidend is. Aangegeven wordt 13.00 uur met de eerste start om 13.30 uur. De praktijk wijst echter uit dat de eerste start meestentijds niet voor 13.45 uur plaatsvindt, met uitlopers naar nog veel later. Men zou verwachten dat dit alléén door de vaste volgers als negatief wordt ervaren. Niets is minder waar. Een liefhebber uit Santpoort bijvoorbeeld, liet blijken niet gauw ergens op te reageren, maar dit zo ergerlijk te vinden dat hij hiervoor een uitzondering maakt.

Het is overigens opvallend dat de enige twee kortebanen die dit seizoen wel precies om 13.30 uur zijn begonnen, Nootdorp en Purmerend, allebei méér omzet hadden dan verleden jaar! Nootdorp ruim 2.000 euro en Purmerend ruim 7.000 euro meer! Heemskerk daarentegen, die zijn aanvangstijdstip noodgedwongen door de regen 2,5 uur moest uitstellen, had juist 2.500,00 euro minder omzet.

Aangedragen oplossing Kortebaandraverijen.nl in het rapport

Waren alle problemen maar zo gemakkelijk op te lossen. Kies voor een algemeen vast tijdstip. Bij een deelname van 24 paarden kan dat 13.30 uur zijn, maar ook een eerste start om 14.00 uur met daarop volgend, iets kortere pauzes behoort tot de mogelijkheden en leidt teven naar een eindtijd van omstreeks 18.00 uur.

Antwoord voorzitter Gerard Post Uiterweer

“Tijdens de evaluatievergaderingen is bevestigd wat het rapport ook stelt: Op tijd beginnen is gewenst! De kortebaanorganisaties willen daar graag aan meewerken. Tegelijkertijd hebben wij zelf geïnventariseerd dat 63 procent van de kortebanen uiterlijk rond 13.45 uur is begonnen en dat maar drie kortebanen na 18.00 uur afgelopen waren. Dus heel groot is het probleem nu ook weer niet.

Onze conclusie is dat de starttijd wordt bepaald in goede afstemming met de voorzitter van het comité, de totalisator en het stalterrein. Als eenmaal een starttijd is vastgesteld (die veelal ligt tussen 13.30 en 13.45 uur en slechts bij uitzondering na 14.00 uur zal liggen), wordt deze aangekondigd en moet er ook strikt de hand aan worden gehouden. Voor de deelnemers is het belangrijk te weten waar men aan toe is in verband met het voorbereiden en opwarmen van de paarden. Wat het rapport als oplossing ziet, komt daarbij dicht in de buurt. Kortere pauzes lijken alleen nodig als de tijd dringt. In Heemskerk waren de pauzes extreem kort, gezien de enorme uitloop, en dat was instrumenteel in de goede afloop. Hoewel zulke extremen hopelijk het komend jaar niet meer zullen voorkomen!”

Gerard Post Uiterweer aan het woord tijdens de jaarvergadering van de Kortebaanbond.

Standpunt SNDR door Cees Pluimgraaff

“Ook wij zijn voor een vast aanvangstijdstip: aanvang 13.00 uur met een eerste start om 13.30 uur. Maar wij begrijpen ook dat er zich omstandigheden kunnen voordoen die het tijdstip verlaten. Een consequente en duidelijke communicatie is hierbij onontbeerlijk. Tevens hebben wij begrip voor de organisatie die elk jaar het benodigde geld (tussen de 20.000 en 30.000 euro) moet opbrengen en die er tegenop ziet, de rij wedders voor de totalisator weg te sturen, om precies op 13.30 uur te beginnen. In feite hebben de liefhebbers het vaak zelf in de hand: Kom en wed op tijd.”

Als eenmaal een starttijd is vastgesteld, wordt deze aangekondigd en moet er ook strikt de hand aan worden gehouden

TipCompetitie

Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!

Word vriend of meer

Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.