Compensatie: Tevreden, maar nog geen geruststelling

1 april 2020 11:19

De Kortebaanbond, de SNDR en Runnerz hebben positief gereageerd op de brief van Staatssecretaris Vijlbrief om de sport te compenseren voor de nieuwe wet op kansspelbelasting. In totaal ligt er bijna 3 miljoen euro klaar voor de drafsport, waarvan 250.000 euro voor de kortebaan. Toch zijn er nog zorgen over de langere termijn.

De 250.000 euro compensatie geldt voor een periode van vier jaar en is in principe eenmalig. In het derde jaar na inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving wordt de situatie geëvalueerd. De overheid gaat ervan uit dat zowel de SNDR als de Kortebaanbond zich dan aan de nieuwe omstandigheden aangepast hebben en nieuwe inkomstenbronnen hebben gevonden.

“Het bestuur van de Kortebaanbond is blij met de compensatie, ook al vult die in het meest gunstige scenario de inkomsten uit de totalisator slechts tot 75 à 80 procent aan”, laat voorzitter Gerard Post Uiterweer in een reactie weten. “Dit meest gunstige scenario houdt in dat Runnerz alleen de 29 procent kansspelbelasting die zij straks zelf moet betalen in mindering brengt op wat de kortebanen nu ontvangen. Omdat de nieuwe wetgeving de totale bedrijfsvoering van Runnerz raakt, valt dat nog te bezien. Dit is echter waar het ministerie van is uitgegaan bij het bepalen van de hoogte van de compensatie.”

Onzeker

Post Uiterweer vervolgt: “Wij hebben als bestuur aangegeven dat het vinden van nieuwe inkomstenbronnen zeer onzeker is, omdat onze leden als vrijwilligersorganisaties verdraaid weinig mogelijkheden hebben om hun kosten nog verder te verlagen. We drijven nu al maximaal op sponsorgelden. Wij zij toch blij met deze brief, omdat bij het ingaan van de gesprekken voor de kortebaan helemaal geen sprake zou zijn van enige compensatie. Er zou alleen compensatie volgen voor derving van wettelijke verplichte afdrachten: de huidige 2,5 procent van de omzet, straks 10 procent van het bruto-spelresultaat. Omdat die twee berekeningen elkaar niet veel ontlopen, zou er dus ook niets te compenseren zijn. Het is ons gelukt de betrokken ministeries ervan te overtuigen dat juist ook de met Runnerz overeengekomen vrijwillige afdracht aan de kortebanen voor ons van levensbelang is. En zo is er toch een substantiële, zij het niet volledige compensatie uit gekomen.


De huidige situatie is dat eerst de Kamer akkoord moet gaan met het voorstel van de staatssecretaris en dat er vervolgens verder overleg komt over specifieke voorwaarden die mogelijk nog aan de besteding worden gehangen. “Daarna moeten wij met Runnerz in onderhandeling om te proberen het optimale scenario te bereiken. Want 20 tot 25 procent minder inkomsten inclusief compensatie is voor de kortebanen een harde klap. En dan wacht er nóg een uitdaging, want hoe gaan we die  250.000 euro op een effectieve en rechtvaardige manier inzetten zodat alle kortebaanverenigingen en -stichtingen er in redelijkheid van meeprofiteren?”

Benieuwd naar criteria

Ook het bestuur van de SNDR is in grote lijnen tevreden over de compensatie, laat manager Cees Pluimgraaff in een officiële reactie weten. “Wij accepteren dit bedrag vanwege de noodzaak om de continuïteit van de draf-en rensport in Nederland op de korte termijn veilig te stellen.  Wij zijn dan ook bereid om ons maximaal in te zetten om het noodzakelijke eigen aandeel binnen het ontbrekende deel van de compensatie te realiseren. We zijn wel benieuwd naar de criteria die vanuit de overheid worden gehanteerd om onze inspanningen in de komende jaren te beoordelen.”

Paul Klomp, managing director van ZEbetting & Gaming Nederland (Runnerz), is blij met het bedrag voor de sport. Toch laat ook hij een kritisch geluid horen in een reactie op de website van de Kortebaanbond. “Ik concludeer ook dat dit geen garantie biedt voor de continuïteit van de sport op de middellange en langere termijn. Het is daarom essentieel dat de investeringen die worden gedaan ook effect hebben op de periode na 2023. Ik wil de komende tijd graag met alle betrokken partijen verkennen welke mogelijkheden er zijn om hier concreet invulling aan te geven.”

De compensatie vult de inkomsten uit de totalisator slechts tot 75 à 80 procent aan

TipCompetitie

Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!

Word vriend of meer

Voor € 15,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.