Kortebaandraverijen.nl per direct gestopt

Helaas hebben wij per direct moeten besluiten om te stoppen met de website Kortebaandraverijen.nl. De aanleiding is het financieel terugtrekken van wedorganisatie ZEturf. Drie weken voor het seizoen hebben zij ons laten weten de bestaande samenwerking stop te zetten waarmee zij ons met een gigantisch probleem opzadelden. Dit komt mede omdat wij vorig jaar al tot de conclusie waren gekomen dat de inkomsten echt omhoog moesten om de toekomst van de website veilig te stellen.

Tijdens een ingelaste overbruggingsperiode hebben wij samen met ZEturf gezocht naar een oplossing. Verder dan een iets minder kleine hap uit onze inkomsten bleek echter niet mogelijk. Het bestuur van de Kortebaanbond is bereid om te helpen, maar weet niet of zij als bond c.q. vereniging van vrijwilligersorganisaties een actieve financiële rol moet willen vervullen.

Wij zijn hierdoor niet meer in staat om op professionele wijze ons werk uit te voeren. Natuurlijk kunnen wij veel met passie oplossen. Kortebaandraverijen.nl is tenslotte ook onze hobby. Maar de opofferingen die wij voor de kortebaan doen, zijn momenteel te groot. Het gaat ten koste van ander werk en dat kunnen wij ons zakelijk niet veroorloven. Bovendien konden wij ons al langer geen zakelijke uitgaven voor Kortebaandraverijen.nl permitteren. Dit betekende dat wij bijna al het werk alleen moesten doen. De stress die dit oplevert, gaat ten koste van onze gezondheid. Dit hebben wij helaas onlangs ook ervaren. We kunnen daarom simpelweg niet meer doorgaan!

Het doet ons heel veel pijn om te stoppen met iets waar wij al zolang onze ziel en zaligheid in hebben gelegd. Wij danken iedereen die ons in het verleden vertrouwen heeft gegeven, in het bijzonder de pikeurs, trainers, eigenaren, officials, bestuurders én natuurlijk de echte kortebaanliefhebbers! Dankzij jullie hebben wij met heel veel plezier het werk gedaan voor een sport die ons vanaf onze jeugd lief is.

Wij nemen afscheid met in ons achterhoofd dat dit niet voor altijd hoeft te zijn. Wanneer alle betrokken partijen het belang van een professionele kortebaanwebsite op waarde schatten en wij de hulp krijgen die we nodig hebben om te groeien en stappen te zetten, sluiten wij een terugkeer niet uit. Op dit moment lijkt dit scenario echter heel ver weg.

Wij vinden het zeer vervelend dat de kortebaanliefhebber het slachtoffer wordt van deze noodzakelijke actie. Wij spreken de wens uit dat dit niet ten koste gaat van het plezier langs de baan.

Wat betreft onze Vrienden hopen wij dat wij met ons werk de afgelopen jaren voldoende krediet hebben opgebouwd. Mocht je desondanks het geld terug willen voor het seizoen 2023, kun je een mail sturen naar info@kortebaandraverijen.nl. Wij storten dan jouw bijdrage terug. Uiteraard hopen wij dat dit niet nodig is.

Rest ons iedereen alsnog een mooi kortebaanseizoen toe te wensen en hopelijk tot ziens!

Met sportieve groet,

Team Kortebaandraverijen.nl