Fan van Jan: ‘Treurige voorstelling van zaken’

23 januari 2018 09:01

Trouwe kortebaanbezoeker Fan van Jan schrijft al vanaf de eerste editie van het Kortebaanjaarboek een column. Tegenwoordig levert de supporter van de legendarische kortebaanpikeur en –trainer Jan Wagenaar maandelijks een bijdrage voor Kortebaandraverijen.nl. Met een kritische blik, maar met alle liefde voor de sport snijdt onze columnist elke editie een actueel onderwerp aan. Vandaag: ‘Treurige voorstelling van zaken’.

Zonder onszelf op de borst te kloppen, kunnen wij stellen dat de kortebaansport in de laatste decennia duidelijke stappen voorwaarts heeft gemaakt. Onze sport wordt professioneel bestuurd, georganiseerd en uitgevoerd. Wanneer er al minpunten te noemen zijn, komen die voort uit de teloorgang van de drafsport zelf.

Daarom alleen al is het van het allergrootste belang dat naast het bestuur van de Kortebaanbond het bestuur van de overkoepelende NDR een goed algemeen beleid voert. Dat goede beleid moet er onder anderen voor zorgen dat de kortebaan zijn plaats in de drafsport behoudt en de weg naar omhoog kan blijven vervolgen.

Oorverdovend stil

Echter, in mijn beleving blijft het oorverdovend stil vanuit het Haagse. Het bestuur van de NDR blinkt uit in zwijgen. Wanneer zij al naar buiten treedt, laat zij blijken te willen functioneren zoals het bestuur van de KNVB. Wat zij daarmee bedoelt? Geen idee! De manier waarop de KNVB momenteel functioneert, kan toch nooit als voorbeeld strekken?

Bij wijze van uitzondering verbreekt de NDR in Draf&Rensport nummer 2 haar stilzwijgen. Zij pakt uit met een artikel van vijf pagina’s. Hierin beschrijft zij de resultaten van het jaar 2017 en hoe het bestuur 2018 beziet.

Het blijkt een droge opsomming van (Runnerz-)cijfers waarin met enige fantasie een positieve lijn valt te ontdekken. Naast de cijfers vooral heel veel goeds over Wolvega, een beetje Alkmaar om daarna in het niets weg te zakken naar de rest van de langebaansport.

Zere plekken

Heel indringend weet ze de vinger op de vele zere plekken te leggen, maar geen woord over de manier waarop het bestuur denkt die problemen aan te pakken. Zonder schroom laat zij dat over aan andere instanties en/of aan de banen zelf.

De kortebaansport komt er in genoemd artikel minimaal vanaf. Ja, de goede omzetcijfers van 2017 worden genoemd én geroemd. Voor 2018 schrijft het bestuur: “Ook de kortebanen volgen een bekend patroon in 2018 met 27 meetings, startend op Assendelft op zaterdag 5 mei 2018.” En dat is blijkbaar alles wat het bestuur over de kortebaan weet te zeggen!

Media

Ik heb mij aan het artikel geërgerd. Ik had gehoopt op een visie, op een beleid naar beter. Maar niets van dat alles. Nou ja, niets is misschien teveel gezegd. Het bestuur geeft aan dat zij bezig is met een nieuwe site én in de paar laatste regels, van pagina vijf, trapt het bestuur nog even een open deur in met de stelling dat aandacht van de media onontbeerlijk is voor de sport. Ze schrijft: “Zodra het bestuur van de NDR over adequate middelen beschikt, zal daarin ruim worden geïnvesteerd”. Met andere woorden: Nadat Duindigt is verkocht, gaat er geld naar de media en met die betaalde aandacht, komt de sport er weer bovenop!

Volgens de NDR komt het na de verkoop van Duindigt en een investering in PR goed met de drafsport.

Wat een armoe! Wat een treurige voorstelling van zaken en wat een slecht vooruitzicht wanneer daar het beleid op wordt gericht. Na ruim 35 jaar neergang van de drafsport komt men niet verder dan een nieuwe site en geld voor PR. Wat mij nog het meest verwonderd en ook dwars zit, is dat ik nog geen enkele reactie op het artikel heb gezien of gelezen. Blijkbaar is de sport zo afgestompt dat niets meer verbaast. Lamgeslagen heeft men de handdoek in de ring gegooid. Echter, ik huldig de stelling: Zo lang er leven is, is er hoop. Er zijn sporten en/of clubs die er slechter voor stonden en toch uit ‘de dood’’ zijn opgestaan.

Compleet en goed bestuur

Ter wille van vooral de kortebaan doe ik nog maar eens een poging het vlot los te trekken. Laat de sport nu eens beginnen met een compleet en goed bestuur te formeren. Een bestuur dat weet waar het naar toe wil. Men deed en doet altijd voorkomen alsof alleen het wedden de sport kan redden, maar het verleden heeft ons geleerd dat het altijd ‘weldoeners’ zijn geweest, die de sport hebben gered.

Ook nu zijn de betere paarden in het bezit van de beterbedeelden. Veelal zakenmensen die weten hoe een bedrijf moet worden geleid en bestuurd. Met elkaar moet dat ‘klusje drafsport” toch vrij gemakkelijk worden geklaard!

Trouwens, waar hebben wij het over? Wanneer PSV één voetballer verkoopt, krijgt het 16 miljoen! De drafsport heeft heel Duindigt te verkopen! In de media wordt 31 maart genoemd als een cruciale datum voor de verkoop. Samen met u ga ik er vanuit dat vanaf die datum de nieuwe drafsportlente begint!

Na ruim 35 jaar neergang van de drafsport komt men niet verder dan een nieuwe site en geld voor PR

Tags: ,

TipCompetitie

Ben je een echte kortebaankenner of houd je van een gokje? Doe dan mee met de TipCompetitie!

Word vriend of meer

Vanaf € 10,- per jaar houd je Kortebaandraverijen.nl online en krijg je meerdere extra's.